Arvode

I de flesta fall debiteras du för den tid som juristbyrån lägger ned i ditt specifika ärende. För privatpersoner är timkostnaden 2 300 kr inklusive moms. För företag, föreningar och andra associationer är timkostnaden
2 300 kr exklusive moms. För en del av juristbyråns tjänster kan ibland fasta priser erbjudas, såsom testamenten, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal. Utöver nämnda kostnader tillkommer i förekommande fall ansöknings- och registreringsavgifter hos berörd myndighet.

Fri rådgivning

För korta generella frågor erbjuds – i mån av tid – fri rådgivning i syfte att frågeställaren ska kunna ges vägledning på vilket sätt denne kan föra saken vidare.

Rättshjälp

Rättshjälpslagen är en social skyddslagstiftning som syftar till att hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt. Rättshjälpen täcker del av privatpersons juristkostnader i vissa ärenden (dock inte testamente, äktenskapsförord, gåvobrev m.m.). Du får inte ha ett ekonomiskt underlag (beräknad årsinkomst med hänsyn tagen till underhållsskyldighet, förmögenhet och skuldsättning) som överstiger 260 000 kr per år.

Rättsskydd

Observera att man som regel inte får rättshjälp om ärendet rör ett värde som är mindre än ett halvt prisbasbelopp (ett (1) prisbasbelopp är för 2024 fastställt till 57 300 kr). Om du har försäkring med rättsskydd som täcker det rättsliga ärendet, kan du inte få rättshjälp. Den som beviljas rättshjälp måste oftast betala en rättshjälpsavgift som fastställs beroende på personens ekonomiska förhållanden.