På Norlander & Co. Juristbyrå erbjuder vi juridisk rådgivning dels till privatpersoner och dels till företag, föreningar och andra associationer.

Affärsjuridik

 • Allmänjuridiska frågeställningar
 • Avtalsförhandlingar och upprättande av avtal
 • Bank- och finansieringsjuridik
 • Bolagsrättsliga ärenden
 • Fastighetsjuridik
 • Kredit- och obeståndsfrågor
 • Tvister

Familjerätt och privatjuridik

 • Allmänjuridiska frågeställningar
 • Arvsskiften
 • Bodelning
 • Bouppteckning
 • Familjerättsliga avtal och tvister
 • Fastighets- och boendejuridik
 • Konsumenträtt
 • Testamente
 • Äktenskapsskillnad