Juristbyrån är belägen på Limhamn, Malmö, och erbjuder juridisk rådgivning, dels till privatpersoner och dels till företag, föreningar och andra associationer. Vi för din/er talan i förhandlingar, domstol och i kontakt med diverse myndigheter. Utöver det upprättas och granskas avtalsdokumentation och familjerättsliga handlingar etc. Uppdrag som byrån exempelvis utför framgår under Verksamhetsområden/Tjänster. Ta gärna kontakt för diskussion även om ert behov inte finns upptaget under angivna Verksamhetsområden/Tjänster.

Grundare

Grundare

Tomas Norlander tog efter universitetsstudier vid Uppsala universitet och University of Limburg, Maastricht, Nederländerna, en juris kandidatexamen 1994. Därefter tjänstgjorde han vid domstol under två års tid. I direkt anslutning till avslutad domstolstjänstgöring påbörjades anställning som bankjurist vid Nordea Bank AB. Efter drygt 15 år som bankjurist startade Tomas, juristfirman Norlander & Co. Juristbyrå AB.

Försäkring och F-skatt etc

Juristbyrån har företagsförsäkring hos IF Skadeförsäkringsbolag med tillhörande ansvarsförsäkring avseende ren förmögenhetsskada med ett försäkringsbelopp upp till SEK 10 000 000. Juristbyrån är även registrerad för F-skatt hos Skatteverket. Bolagets organisationsnummer är 556884-3642 och dess PlusGirokontonummer är 632131-9.